İstifadə olunan terminlər və anlayışlar.

Bu qaydalarda istifadə olunan terminlər aşağıdakı mənaları ifadə edir:

FitoClub” MMC və/və ya Şirkət/Satıcı – “FitoClub” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti (Hüquqi ünvan: Sabunçu Rayonu Bəşir Bünyadov 3578-ci Məhəllə).

Veb sayt – fitoclub.az saytı
Alıcı – Satıcının yerləşdirdiyi elanlara baxmış, Satıcı ilə təmasda olan və/və ya onunla malların alınması ilə bağlı müqavilə bağlamış İstifadəçidir.

Məhsulların geri qaytarılması

Vebsayt İstehlakçı Hüquqlarının Müdafiəsi haqqında Qanununa ciddi şəkildə riayət edərək fəaliyyət göstərir. “İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında” Qanunun 25-ci maddəsinə əsasən, aşağıdakı hallarda saytdan alınmış malı, alındığı gün nəzərə alınmadan 14 gün ərzində qaytara və ya dəyişdirə bilərsiniz:

1. Alınan məhsul qüsurlu olduğu halda (İstehsal qüsuru)

Məhsulun geri qaytarılması proseduru: 

Alıcı müvafiq tələblə (012) 409 62 42 xəttinə müraciət edir və məhsulu qaytarmaq istəyi barədə məlumat verir. O, operatorun göstərişinə uyğun olaraq istənilən “FitoClub” mağazasına gedib mağazadakı məsləhətçiyə istəyini bildirə bilər. Malların yoxlanılması mağazada texniki ekspert tərəfindən həyata keçirilir. Qüsur yerində təsdiq edilərsə, təsdiqləmə prosesindən sonra məhsul yenisi ilə əvəz olunacaq və ya ödənilən məbləğ geri qaytarılacaq. 

İstifadəçi tərəfindən zədələnmiş, qüsurlu və ya sifarişə uyğun olmayan şəkildə geri qaytarılan məhsulların həqiqətən belə olduğu müəyyən edildikdən sonra, alıcıya çatdırılma xərcləri daxil olmaqla, onların dəyəri tam ödənilməlidir.

Başqa ödəniş üsulundan istifadə etməklə bağlı açıq şəkildə istifadəçi razılaşmasının olduğu hallar istisna olmaqla, məhsulun geri qaytarılması alıcının qaytarılmış məhsulları almaq üçün istifadə etdiyi eyni ödəniş üsulu ilə həyata keçiriləcək. Sifariş blankına daxil edilmiş məhsulların alıcısı ilə bu məhsulların haqqını ödəyən şəxs iki fərqli şəxs olduqda və müqaviləyə ləğv edilməsi hüququndan istifadə edildikdə, ödənilmiş məbləğ sifariş üçün ödəniş edən şəxsə geri qaytarılacaqdır. 

2.  Alıcının şəxsi istəyi ilə 

Bu halda, məhsul geri qaytarılacaq, əgər:

  • İstifadə olunmayıbsa (istifadə izləri yoxdursa),
  • Təqdimat və istehlak xüsusiyyətləri pozulmayıbsa,
  • Zavod qablaşdırması zədələnməyibsə
  • Tam komplektləşdirilibsə, 
  • Bu məhsulun dəyərinin ödənilməsini təsdiq edən kassa qəbzi və ya hər hansı digər sənəd mövcuddursa.

Məhsulun geri qaytarılması proseduru: 

Alıcı müvafiq tələblə (012) 409 62 42  xəttinə müraciət edir və malı qaytarmaq istəyi barədə məlumat verir. 
O, operatorun göstərişinə uyğun olaraq istənilən “FitoClub” mağazasına gedib mağazadakı məsləhətçiyə istəyini bildirə bilər. 
Alıcının məhsul üçün ödədiyi məbləğin geri qaytarılması mağazada ekspert tərəfindən malın qiymətləndirilməsindən sonra həyata keçirilir.  
İstifadəçi tərəfindən qaytarılan məhsul(ların)un yuxarıda göstərilən geri qaytarılma üzrə şərtlərin hamısına cavab verdiyi müəyyən edildikdən sonra, alıcıya çatdırılma xərcləri də daxil olmaqla, onların dəyəri tam ödəniləcəkdir.

Başqa ödəniş üsulundan istifadə etməklə bağlı açıq şəkildə istifadəçi razılaşmasının olduğu hallar istisna olmaqla, məhsulun geri qaytarılması alıcının qaytarılmış məhsulları almaq üçün istifadə etdiyi eyni ödəniş üsulu ilə həyata keçiriləcək.

Sifariş blankına daxil edilmiş malların alıcısı ilə bu malların haqqını ödəyən şəxs iki fərqli şəxs olduqda və müqaviləyə ləğv edilməsi hüququndan istifadə edildikdə, ödənilmiş məbləğ Sifariş üçün ödəniş edən şəxsə geri qaytarılacaqdır.

Məhsul geri qaytarılma şərtlərinə uyğun gəlmirsə, Alıcıya malın/malların geri qaytarılmaması barədə məlumat verilir. Bu halda, alıcı malların satıcıya qaytarıldığı vəziyyətdə ona qaytarılmasını tələb edə bilər; Bu barədə Satıcıya məlumat vermək lazımdır. Əks təqdirdə, alıcı satıcıdan məhsulun satıcıya təqdim edildiyi vəziyyətdə geri qaytarılmasını tələb etməzsə və göndərmə xərclərini əvvəlcədən ödəməzsə və ya qeyd edilən məhsulu götürməzsə, bu cür hallar alıcının məhsulları qəbul etməkdən imtina etditini bildirir və satıcıya öz qərarına uyğun olaraq onlara sərəncam vermək səlahiyyəti verir.


Xidmət haqqının geri qaytarılması.

  • Məhsulda istehsal qüsuru aşkar edilərsə və məhsul geri qaytarılarsa, xidmət haqqı da geri qaytarıla bilər;
  • Məhsul dəyişdirilərkən xidmət haqqı köhnə məhsulun yenisinə keçirilir;
  • Məhsul başqa kateqoriyadan olan məhsulla əvəz olunarsa, xidmət haqqı geri qaytarılmır;
  • Geri qaytarılan mallarda qüsur aşkar edilmədikdə, əvvəllər göstərilmiş xidmətlərə görə məbləğ ödənilməyəcək;

Əlavə şərtlər:

Əgər məhsul nağdsız ödəniş yolu ilə alınıbsa, mağaza alıcının müştərisi olduğu banka geri qaytarılma ilə bağlı sorğu göndərir. Məbləğ bank tərəfindən 14 təqvim günü ərzində geri qaytarılır.
Məhsulların geri qaytarılması və dəyişdirilməsi şərtləri ilə bağlı hər hansı sualınız olarsa, (012) 409 62 42 nömrəsi və ya ən yaxın FitoClub mağazası ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.