Showing the single result

KƏKLİKOTU ÇAYI

Qarqara şəklində ağız boşluğunun və udlağın iltihabi xəstəliklərində tətbiq edilir.