Showing 1–12 of 34 results

DİABETEA ÇAY

I tip şәkәrli diabet, II tip şәkәrli diabet, diabetönü vәziyyәt, piylәnmә.

HEPARTEA ÇAYI

Hepatoprotektor, antioksidant, antitoksik, antiseptik, iltihab əleyhinə, xolelitik, xolekinetik, zəif xolesekretik təsir göstərir, həzm prosesini yaxşılaşdırır.

İŞLƏDİCİ ÇAY

Xroniki qəbizlikdə, bağırsaqların atoniyasında, kolitlərdə, enterokolitlərdə istifadə olunur.

İTBURNU MEYVƏSİNİN ÇAYI

İtburnu meyvəsinin çayı profilaktika məqsədi ilə hipovitaminozlarda, kəskin və xroniki infeksiyalarda istifadə edilir

Jasmin çiçək

Çaylarda əlavə ətirləndirici, dadlandırıcı kimi istifadə olunur.