Showing the single result

ŞƏFA VİTAMİNİ

İmmun sistemi möhkəmləndirir, qanyaranmanı sürətləndirir, qanazlığının qarşısını alır, orqanizmin vitamin və minerallara qarşı təlabatını ödəyir