Bütün 6 nəticə göstərilir

FİTOZOL ŞƏRBƏT

Helmintlərin inkişafını zəiflədir, helmintoz səbəbindən orqanizmin pozulmuş funksiya­larını (həzmi, iştahanı) bərpa edir

KURKUM10 KAPSUL

Qaraciyəri və bütün orqanizmi mübadilənin qalıq məhsullarından və toksinlərdən təmizləyir

PROLAKS

Bağırsaqların selikli qişasının üzərini örtür, toksiki maddələrin qana sorulmasının qarşısını alır.

UDİN10 KAPSUL

Udin10 bakteriyaların fəaliyyətinə və çoxalmasına ləngidici təsir göstərir.