Showing the single result

BOYMADƏRƏN OTU

Boymadərən otu qankəsici, ödqovucu, iltihabəleyhinə istifadə edilir