Bütün 3 nəticə göstərilir

AFRODİTA ÇAYI

Çay bağırsaqların peristaltikasını artırır, yoğun bağırsağın boşalmasını sürətləndirir

FİTOZOL ŞƏRBƏT

Helmintlərin inkişafını zəiflədir, helmintoz səbəbindən orqanizmin pozulmuş funksiya­larını (həzmi, iştahanı) bərpa edir

UDİN10 KAPSUL

Udin10 bakteriyaların fəaliyyətinə və çoxalmasına ləngidici təsir göstərir.