Bütün 2 nəticə göstərilir

KƏKLİKOTU ÇAYI

Qarqara şəklində ağız boşluğunun və udlağın iltihabi xəstəliklərində tətbiq edilir.

KÖP ƏLEYHİNƏ YIĞINTI

Yığıntı meteorizm zamanı qazları xaric etmək üçün spazmolitik vasitə kimi tətbiq olunur.