Showing the single result

VİTEX10 KAPSUL

Prolaktin səviyyəsini aşağı salır, süd vəzilərində gedən fibrokistik proseslərin geriyə inkişafına və tsiklik ağrı sindromunun azalmasına səbəb olur.