Showing the single result

QARA ZİRƏ QARIŞIQLI DUZ

Adi duzun işləndiyi bütün sahələrdə işlətmək olar.