Bütün 2 nəticə göstərilir

İŞLƏDİCİ YIĞINTI

Düz bağırsağın çatlarında və babasildə işlədici kimi təyin edilir.

KOLİKS10 (ŞƏRBƏT)

Şərbət efir yağları ilə zəngin olduğundan ağrını, bağırsaq spazmını, tutmaşəkilli kolikləri, sancıları azaldır.