Bütün 2 nəticə göstərilir

GiNSENG10 KAPSUL

Fiziki və zehni iş qabiliyyətini artırır, yaddaşı gücləndirir, yorğunluğu və yuxululuğu azaldır.

UDİN10 KAPSUL

Udin10 bakteriyaların fəaliyyətinə və çoxalmasına ləngidici təsir göstərir.