Showing 1–12 of 219 results

ADAÇAYI (SÜRVƏ) ÇAYI

Ağız boşluğu və udlağın selikli qişasına güclü antibakterial, büzücü və iltihab əleyhinə təsir göstərir

AFRODİTA ÇAYI

Çay bağırsaqların peristaltikasını artırır, yoğun bağırsağın boşalmasını sürətləndirir

ARDIC MEYVƏSİ

Öd durğunluğu nəticəsində yaranan hepatopatiyalarda zamanı tətbiq olunur.