Showing 1–12 of 83 results

ADAÇAYI (SÜRVƏ) ÇAYI

Ağız boşluğu və udlağın selikli qişasına güclü antibakterial, büzücü və iltihab əleyhinə təsir göstərir

AFRODİTA ÇAYI

Çay bağırsaqların peristaltikasını artırır, yoğun bağırsağın boşalmasını sürətləndirir

BƏDRƏNC ÇAYI

Sakitləşdirici, spazmolitik, ağrıkəsici və yuxugətirici təsirə malikdir.