Showing 1–12 of 375 results

ADAÇAYI (SÜRVƏ) ÇAYI

Ağız boşluğu və udlağın selikli qişasına güclü antibakterial, büzücü və iltihab əleyhinə təsir göstərir

AFRODİTA ÇAYI

Çay bağırsaqların peristaltikasını artırır, yoğun bağırsağın boşalmasını sürətləndirir

ALAQANQAL YAĞI

Güclü hepatoprotektor təsirə malik olan flavoliqnanlar qaraciyərin funksional vəziyyətinə müsbət təsir göstərir

ALMA SİRKƏSİ

Metabolizm pozğunluğu nəticəsində damar divarına çökmüş aterosklerotik düyünləri təmizləyir.

Angins 10 antiseptik məhlul 100 ml

Virus və bakteriyaların selikli qişayaya daxil olaraq xəstəlik törətməsinin qarşısını alır.