Showing 1–12 of 19 results

GARLİC10 KAPSUL

Qanda şəkərin və xolesterinin səviyyəsini azaldır, qanın axıcılığını yaxşılaşdırır

GiNSENG10 KAPSUL

Fiziki və zehni iş qabiliyyətini artırır, yaddaşı gücləndirir, yorğunluğu və yuxululuğu azaldır.

İMMUN10 KAPSUL

İmmun sistemi aktivləşdirir, bakteriya, virus və göbələklərə qarşı mübarizə aparmağa yardım edir

İNSUL10 KAPSUL

Metabolizmi sürətləndirir, xüsusən yağların mübadiləsinə müsbət təsir edir, qanda xolesterolun səviyyəsini azaldır.

KURKUM10 KAPSUL

Qaraciyəri və bütün orqanizmi mübadilənin qalıq məhsullarından və toksinlərdən təmizləyir

NAT ƏRKÜDƏ KAPSUL

Prolaktin səviyyəsini azaltmaqla süd vəzilərində gedən fibrokistik proseslərin geriyə inkişafına və tsiklik ağrı sindromunun azalmasına səbəb olur.

NAT-PROSTAT KAPSUL

Məhsul prostat adenoması zamanı vəzin ölçüsünün kiçilməsinə, müşahidə olunan ağrı, gecə sidiyəgetmə çağırışları, qalıq sidik hissiyyatı kimi əlamətlərin zəifləməsinə səbəb olur

NAT-SARIMSAQ

Qanda şəkərin və xolesterinin səviyyəsini azaldır, qanın axıcılığını yaxşılaşdırır

NAT-SEDATİV KAPSUL

Sinir sistemi pozulmalarına müsbət təsir göstərir